Historie ČZS Luhačovice

Místní organizace zahrádkářů byla založena v březnu 1946, ale již na podzim v roce 1945 probíhal nábor členů. Na ustanovující schůzi v březnu 1946 byl zvolen předsedou organizace Jan Vyoral, členů bylo 70.

V roce 1950 už  bylo registrováno 278 členů.  Od října 1946 každoročně až do roku 1991 jsme pořádali výstavy ovoce a zeleniny. Byly velmi populární a úspěšné, jak dokumentují fotografie.  K prvním organizátorům patřili přítel prof. A. Novotný, přítel , B. Hrubý, přítel  F. Ševčík, přítel  R. Martinec a spousta dalších nadšenců. Každý se rád pochlubil svými výpěstky a květinami.

Známé byly také taneční zábavy VEČERY V KVĚTECH , které se pořádaly od roku 1955 až do roku 1977 ve Společenském domě.  Velkou zásluhu na jejich pořádání měly naše členky přítelkyně  L. Fialová, přítelkyně  M. Gabryšová, přítelkyně  Mgr. Urbánková a mnoho dalších členů  a členek.

Během let se naše organizace úspěšně rozvíjela. V roce 1965 byla založena zahrádkářská osada U Hřbitova, která měla 16 členů. V roce 1966 poté přibyly zahradní osady Lesní I a Lesní II  a osada Solné, v roce 1976 osada Štěpnice a nakonec v roce 1980 osady Radostova, Hájek I , Hájek II a Hájek III. Neobdělávaná půda byla nabídnuta tehdejším JZD Luhačovice.

Po roce 1989 byla navrácena půda soukromým majitelům, a proto některé osady zanikly. Také postupně opadal zájem o zahrádkaření.

Můžeme se také  pyšnit  mnohými oceněními, připomeňme, že v roce 1982 jsme byli vyznamenáni jako  druhá nejlepší organizace okresu Zlín. Organizace byla vedena předsedou J. Moosem.

Také naši členové vybudovali vlastními silami v rámci akce Z  moštárnu. Stavba započala v roce 1984   a  budova  byla slavnostně otevřena 29. 10. 1987. Sluší se připomenout velkou zásluhu na jejím budování neúnavnému příteli K. Kranzovi, brigádnickému referentovi a předsedovi ZO Ing. M. Jahodovi  a  mnoha dalším brigádníkům z našich řad. Rovněž pěstitelskou pálenici jsme opravili a částečně zmodernizovali, je velkým přínosem pro hospodaření  organizace. Vedoucím pálenice je L. Mikulec  a  společně s dalšími páleničáři už řadu vaří chloubu Moravy, vonnou slivovici.

Naše organizace jako první v republice začala od roku 1955 hodnotit zahrádky, předzahrádky, balkony a zahradní osady. Nejlepší byli vždy odměněni. V této činnosti pokračujeme ve spolupráci s městem i nadále a chceme upozorňovat a také oceňovat ty, kteří se příkladně starají o své předzahrádky a květinovou výzdobu a přispívají ke zkrášlování našeho okolí.

V roce 1983 byla navázána družba s SZZ Trenčianské Teplice, kterou bohužel slovenská strana v roce 1996 z ekonomických důvodů k naší lítosti ukončila. Velkou zásluhu na této spolupráci měli přítel  J. Moos, přítel  Vl. Durďák,  přítel J. Humpola a přítel J. Stašek.

ZO ČZS pořádá každoročně zájezdy po naší vlasti, dříve se také jezdilo na Slovensko. Cílem zájezdů je poznávat zajímavá místa, zejména na Moravě,  snažíme se také navštěvovat výstavy květin, arboreta a zámecké parky. Tradicí je zakončit náš zájezd ve vinném sklípku a ochutnat lahodná moravská vína. Dobrou náladu a krásné písně nám už řádku let rozdává naše milá harmonikářka přítelkyně  E. Dostálková.

 V roce 2011 jsme uspořádali společně s místní organizací včelařů ve dnech 23. 9. – 29. 9.  společnou výstavu pod názvem Dary přírody, měla velký úspěch. Na organizaci se podíleli členové výboru, přítelkyně L. Fialová, přítelkyně  L. Svízelová, přítel  A. Svízela, přítel Vl. Durďák, přítelkyně Marie Talašová a mnozí další naši členové, ovocná školka Staré odrůdy z Bojkovic a, odbornou záštitu poskytla Územní rada Zlín.

Také  už několik let pořádáme ve spolupráci s místní knihovnou vždy na podzim výstavu květin , ovoce a zeleniny. Nejlepší jsou odměněni hodnotnými cenami. Věříme, že ve spolupráci budeme i nadále pokračovat

Organizujeme také odborné přednášky a snažíme se zprostředkovávat zajímavá setkání s odborníky, ovocnáři, bylináři či léčiteli. Přednášky jsou pro naše členy, ale také pro veřejnost. Chceme poděkovat Územní radě Zlín za poskytovanou odbornou pomoc a velmi dobrou spolupráci

V současné době je evidováno v naší organizaci celkem 140 členů, jsme rádi, že naše řady rozšiřují také mladí zájemci o zahrádkaření.  Velký díky patří také  našemu kronikáři příteli  Vl. Durďákovi, čestnému předsedovi,  všem   předsedům a členům předchozích výborů a také samotným  našim zahrádkářům, kteří pomáhají při úklidu pálenice a moštárny.  Doufáme, že  budeme  i nadále pokračovat ve své bohaté činnosti a navazovat na velkou tradici, která tu byla vybudována.

Zpracovali Vl. Durďák, čestný předseda a kronikář

Z. Lekeš, tajemník ZO ČZS Luhačovice

Předsedové ZO ČZS  LUHAČOVICE

1946 – 1951      Jan Vyoral
1956 – 1976     prof. Antonín Novotný
1976 – 1979     Alois Juračka
1979 – 1981    František Ševčík
1981 – 1984    Josef Moos
1984 – 1990    Ing. Michael Jahoda
1990 – 1996    Vladimír  Durďák
1996 – 1999    Ludvík Gabryš
1999 – 2004    Vladimír Durďák
2004               Mgr. Dalibor Petrželka